Tecnologia
TuWeb
Imatges d'un peu de rei
El peu de rei
Tecnologia
 
Tecnologia

La tecnologia és l'ús combinat amb el coneixement, eines i tècniques per a controlar i adaptar-se a l'entorn. No obstant podríem definir la tecnologia com el conjunt de coneixements que permeten fabricar objectes i modificar el medi ambient, incloent-hi plantes i animals, per satisfer les necessitats i desitjos humans. Això implica el desenvolupament i l'aplicació d'eines, màquines, materials, tècniques, sistemes i processos.

Foto
Foto
Foto

Informàtica

La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. En el que avui dia coneixem com a informàtica hi influeixen moltes de les tècniques i de les màquines que l'home ha desenvolupat durant la història per donar suport i potenciar les seves capacitats de memòria, de pensament i de comunicació. D'entre aquestes màquines cal destacar l'ordinador.

ESCRÍBEME:
Me interesa tu opinión